Použití židle v sebeobraně

Sebeobrana Zlín

SEBEOBRANA (SEBEOCHRANA) není nic jiného, než celkový způsob jednání těla a mysli v ohrožení. Může jít o ochranu před člověkem, zvířetem, nebo čímkoliv co ohrožuje naší existenci. Sebeobrana TAIJUTSU vychází ze splynutí všech oblastí dovednosti těla a uměním adaptovat se na jakoukoliv situaci (napojením těla a mysli na prostor, ve kterém se neustále něco děje). Celé tělo je používáno jako obranná zbraň. Sebeobrana Taijutsu zahrnuje ochranu těla, duše a myšlenek. Jedná se o komplexní systém sebeobrany.

Dnešní sebeobrana, nebo jak se často říká moderní sebeobrana vychází ze stále stejného principu jako v minulosti. Bránit se a uchránit si vlastní existenci. Sebeobranou však není jen to, že se naučíte spoustu technik, jejichž použití vás následně kdykoliv spolehlivě ochrání před případným nebezpečím. Sebeobranu je nutné chápat především jako způsob určitého myšlení, kdy při zdokonalování se v praktikování technik vycházejících z principů staletí rozvíjejících se bojových umění a při zdokonalování se ve vnímání reálného nebezpečí, získává člověk určitý vhled do problematiky sebeobrany a jejich principů. Následně v reálném životě přizpůsobuje své chování a jednání tak, aby byl kdykoliv schopen rozeznat přicházející nebezpečí a efektivně této situaci čelit.

Budete se učit bránit proti ozbrojenému i neozbrojenému útočníkovi. Proti škrcení, znásilnění, úderům a různým typům zbraní. Jako například různým tyčím, noži, pistoli či boxeru. To vše s přihlédnutím k vaší aktuální fyzické kondici a věku. V průběhu tréninků možnost pokračovat studiem bojového umění Taijutsu a Ninjutsu. Stačí jen chuť cvičit. Sebou vhodnou obuv dle místa tréninku a jakákoliv oblečení. Případně cvičné zbraně dle tématu.